Psykoanalys och psykoterapi

Vid önskemål om psykoanalys eller psykodynamisk psykoterapi rekommenderas i första hand kontakt med Svenska Psykoanalytiska föreningens telefonmottagning för information och en första bedömning. Psykoanalys och psykoterapi föregås av en eller flera personliga intervjuer.

Läs mer om psykoanalys på psykoanalys.se

Läs mer om psykodynamisk terapi på Riksföreningen PsykoterapiCentrum och 1177.se