Aktuellt

Vaccination mot Covid-19

De som har störst behov av att skyddas mot covid-19 erbjuds vaccin mot sjukdomen enligt Folkhälsomyndighetens prioritering.

Vårdcentralen erbjuder vaccin till personer som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser. Detta arbete görs i samverkan med kommunen. Du som berörs av detta erbjudande har fått information och erbjudits vaccin.

Därefter är det våra listade patienter över 65 år eller äldre som erbjuds vaccin enligt Region Stockholms direktiv. Då tilldelningen av vaccin är begränsad, kommer prioritering i denna grupp göras av Region Stockholm. Prioriteringen innebär att invånare får ett personligt brev då det är aktuellt att kontakta vårdcentralen för bokning av vaccination. 

Därefter är det våra listade patienter under 65 år med en bakomliggande sjukdom som har möjlighet att boka vaccination hos oss. I skrivande stund har Region Stockholm inga planer på att skicka ut brev till dessa invånare. 

Läs aktuell information om vaccin mot covid-19 på www.1177.se

Besök på mottagningen

Alla patienter och medföljande ska bära munskydd vid besöket på mottagningen. 

Med anledning av rådande Coronapandemi, ska du inte komma till mottagningen om du inte har ett bokat besök. 

Om du har ett bokat besök men känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber måste besöket avbokas. Du kommer inte debiteras för detta även om du avbokar samma dag. 

För övriga ärenden och frågor hänvisar vi till telefon 08-544 814 00 eller Mitt PTJ.

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter, feber och hosta, kontakta 1177 för råd. 

The Public Health Agency of Sweden has information in English about the corona virus COVID-19 on their web site.FAQ about COVID-19 - folkhalsomyndigheten.se