Influensavaccination

Höst och vinter är influensatider. För de flesta innebär influensa någon vecka med
hög feber, hosta, huvud- och ledvärk. Men du som tillhör en riskgrupp kan i samband
med en influensa drabbas av svåra följdsjukdomar som ibland kan vara livshotande.
De vanligaste följdsjukdomarna är bihåleinflammation, lunginflammation och
öroninflammation. Därför erbjuds du gratis vaccin mot säsongsinfluensa och
pneumokockinfektion.

Riskgrupperna är:

  • personer födda 1952 eller tidigare
  • vuxna och barn med kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  • vuxna och barn med kronisk lever- eller njursvikt
  • vuxna och barn med gravt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • vuxna och barn med svårinställd diabetes
  • vuxna och barn med kraftig övervikt eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • barn med flerfunktionshinder
  • gravida under andra delen av graviditeten (enbart vaccin mot säsongsinfluensa)
  • i tidig graviditet med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan (enbart vaccin mot säsongsinfluensa)