Vår mottagning

LidingöDoktorn husläkarmottagning är ansluten till Praktikertjänst och arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Mottagningen grundades 1994 av specialister i allmänmedicin. Redan från starten har vi erbjudit våra patienten hög professionell vård och behandling, hög kvalité och kontinuitet, bra bemötande.

Våra patienter känner sig trygga och nöjda, har lämnat gott omdöme om vår mottagning i många patientenkäter.

LidingöDoktorns lokaler ligger i Högsätrahuset där det finns andra sjukvårdsinrättningar, bl.a. BVC, MVC, provtagningscentral/laboratorium, apotek.

På mottagningen arbetar specialister i allmänmedicin,  utbildningsläkare,  distriktssköterskor,  sjuksköterskor,  undersköterskor, vårdadministrativ personal.

Vi erbjuder akuta tider under dagen som du bokar via telefon hos sjuksköterska eller din husläkare samma dag.

Äldremottagning finns för dig som är 75 år eller äldre och är listad hos oss.

Telefon 070-453 0214  kl 8.00 - 11.00, vardagar.

Tider för besök hos distriktssköterska/sjuksköterska samt rådgivning bokas via mottagningssköterska på telefon  08544 814 00 mellan kl 8-17 dagligen måndag till fredag.

Bokning av akuttider, planerade mottagningsbesök, rådgivning samt receptförnyelse  kan även ske via telefontid till respektive läkare kl 8:00-9:00 dagligen måndag till fredag enligt nedan:

Dr Åsa Holvid ej torsdag tel  08544 814 02
Dr Päivi Remes ej torsdag tel  08544 814 05
Dr Grace Lindén ej fredag tel  08544 814 03
Dr Anders Rahmqvist ej onsdag tel  08544 814 04
Dr David Lefvert ej onsdag tel  08544 814 06
Dr Åsa Tunelli ej tisdag och fredag  tel  08544 814 01

För receptförnyelse av ordinarie mediciner rekommenderar vi att du ringer mottagningssköterska enligt ovan eller går in i apppen Mitt Ptj. 

Vi är anslutna till sammanhållen journalföring för att underlätta samarbetet med övriga instanser inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. För mer information kring sekretess, patientsäkerhet och informationshantering finns bl.a. denna information i vårdguiden: http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Patientjournalen/

E-post kontakt

Datainspektionen tillåter inte kontakt mellan patient och vårdgivare via e-post. Av den anledningen finns det ingen e-post adress för patienter.
Vill ni komma i kontakt med oss går det bra att använda appen Mitt Ptj.