Vår Mottagning

Vi arbetar modernt, effektivt och med omtanke. Våra patienter uppskattar att få hjälp fysiskt när det behövs och digitalt när det är går via vår app Mitt PTJ. Vi erbjuder kontakt och medicinsk bedömning samma dag under våra öppettider, 7-17 vardagar samt lördagar 9-14. 

Lidingödoktorn är ansluten till Praktikertjänst, en av Sveriges största vårdgivare - och arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vi erbjuder husläkarverksamhet, hemsjukvård, psykosocialt team och fotsjukvård.

Vi har fått goda omdömen av våra patienter under många år. Under 2022 rankades vi som nummer 6 av 225 vårdcentraler i Stockholm (Nationella patientenkäten).

För de patienter som ej har möjlighet att kontakta oss digitalt så går det naturligtvis att kontakta oss per telefon.

Vi är anslutna till sammanhållen journalföring för att underlätta samarbetet med övriga instanser inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm. För mer information kring sekretess, patientsäkerhet och informationshantering finns bl.a. denna information i vårdguiden: http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Patientjournalen/