Mottagningssköterskor

Du kontaktar våra sjuksköterskor för: 


Rådgivning, blodtryckskontroller, diabeteskontroller, såromläggning, injektioner, frågor kring livsstil, rökavvänjning eller akuttider.

08-544 814 00  8.00 - 17.00 vardagar

 

Distriktssköterskor Sjuksköterskor Undersköterskor
Carina Heyner Maja Svankvist Sylwia Wypych
Caroline Gyldén Louise Lindgren  
  Mathilda Wihlner  
  Camilla Frensborg  
 

Filippa Prahl Blackby