Äldremottagning

Vår äldremottagning för dig som är 75 år eller äldre och är listad hos oss.

Äldremottagningen vill ge dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Du får här kontakt med en sjuksköterska som svarar på dina frågor och kan koordinera dina besök.

Om det är svårt för dig att komma till mottagningen kan vi planera in hembesök.

På äldremottagningen erbjuder vi:

  • Telefonrådgivning av distriktssköterska
  • Planerade hembesök av sjuksköterska och vid behov läkare
  • Hälsosamtal med distriktssköterska
  • Läkemedelsgenomgångar
  • Inkontinenssköterska
  • Astma/KOL-mottagning
  • Diabetessköterska
  • Individuell vårdplanering med slutenvården och kommunen
  • Minnesutredning

Kontakt

Telefonnummer:   070 453 02 14

Telefontid:       Kl 08.00 - 11.00 vardagar