Astma och KOL

Vi erbjuder dig som har astma, KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom extra stöd och råd med behandling, gå igenom din inhalationsteknik, spirometrikontroller, motiverande samtal om rökavvänjning och fysisk aktivitet, förmedlar kontakt med sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut.