Diabetesmottagning

Vi har en diabetesmottagning där du som har en typ 2 diabetes följs regelbundet. Vi kallar dig till både kontroll hos våra diabetessköterskor och till en årskontroll hos din husläkare. Du kallas i regel varje halvår för kontroll, vilket självklart är frivilligt och kan avbokas.

Hos diabetessköterskan kontrolleras dina blodsockervärden, med provtagning inför besöket, och din behandling justeras efter behov.
Diabetessköterskan kontrollerar även rutinmässigt längd, vikt, midjeomfång och hur dina fötter mår samt skickar remiss för ögonbottenfotografering som sker regelbundet.


På diabetesmottagningen arbetar tre distriktssköterskor. Du är alltid välkommen att ringa mottagningen vid frågor.