Psykolog/KBT-terapeut

Psykisk ohälsa vuxna

Våra psykologer  Ola Brar och Max Luthander hjälper dig vid stressrelaterad ohälsa, sorg, livskriser, ångest, depressioner, utmattning, sömnproblem.

Hör av dig till mottagningen för att komma i kontakt med det psykosociala teamet. Vid behov av psykiatrisk specialistvård erbjuder vi rådgivning och remittering. 

Psykisk ohälsa barn och unga i ålder 6-17 år.

I samarbete med Barnsjukhuset Martina erbjuder vi även psykosocialt stöd till Barn och ungdomar i ålder 6-17 år som mår psykiskt dåligt. Det kan exempelvis handla om att barnet eller ungdomen känner ångest, är deprimerad eller har problem med utagerande.

För barn och ungdomar behövs ett besök hos din läkare för bedömning och remiss.