Vi som jobbar här

Läkare 

Telefontider till respektive Husläkare mellan 8.00-9.00

 

David Lefvert

Spec allmänmedicin
Verksamhetschef

08 544 814 06 

Vardagar, ej onsdag 

 

  Christian Rauer

Spec allmänmedicin

08 544 814 04

Mån, Tis, Tors 

 

 

 

Päivi Remes

Spec allmänmedicin 

08 544 814 05

Mån, Ons, Fre 

   

 

 

Åsa Holvid
Spec allmänmedicin

08 544 814 02

Mån, Ons, Fre

  

Åsa Tunelli
Spec allmänmedicin

08 544 814 01

Mån, ons, tors

 

Grace Lindén
Spec allmänmedicin

08 544 814 03

Mån-tis, tors

 

 

Anders Rahmqvist 

Spec allmänmedicin Hemsjukvård

   

Helena Winroth

ST-läkare

Sara Soori 

ST-läkare

 

Philip Grela       

ST-läkare

 

Michael Moridi
ST-läkare

Isabel Kanerud
ST-läkare

 

 

   

Kontakt med utbildningsläkare bokas via mottagningssköterska. 

08-544 814 00
 

      

Distriktssköterskor

    
     
Carina Heyner Caroline Gyldén Stina Nilsson 
      

Mottagningssköterskor

    
     

SSK Maja Svankvist

Enhetschef

Ssk Emilie Webrink

 

 

Ssk Filippa Prahl-Blackby

 

  

Ssk Mathilda Wihlner 

 

 

Ssk Camilla Frensborg

 

Ssk Marika Julkunen

 

 

 

 

 

 

Usk Sylwia Wypych

  
     

Hemsjukvård

   
Distriktssköterskor Sjuksköterskor Undersköterskor
Stina Nilsson

Christina Banér

Elin Granström
CarolineGyldén Marika Julkunen Elena Blagodirova
Carina Heyner   Elena Svensson
HSV Koordinator    
Usk Ida Lindberg    

 

   

Psykosocialt Team

 
Psykolog Max Luthander   Psykolog Ola Brar
     

Vårdadministration

   
Cecilia Alpsten Annette Ljungberg