Zirkonium kronor och broar

Zirkoniumoxid är ett material som räknas in i gruppen helkeramer. Det är i dagsläger det hårdaste materialet som används till dentala ersättningar.
Zirkoniumoxid kan användas till singel ersättningar, små och stora broersättningar, implantatkonstruktioner och fullkronor.
Som helkeram är materialet mycket vävnadsvänligt.

Luleå Dental i Norrbotten framställer Zirkonium kronor och broar