Vad vi gör

Vår vårdfilosofi är att du som patient alltid ska få möjligheten att ha tänder som du är nöjd med och som orsakar dig så lite problem som möjligt. Du förtjänar en bra munhälsa och vårt uppdrag och mål är att hjälpa dig uppnå det. Vi i personalen arbetar alla tillsammans för att ge dig det bästa omhändertagandet och vi vill erbjuda en stressfri upplevelse eller, kort sagt, en behaglig upplevelse hos tandläkaren.

Allmänna undersökningar
Hos oss innefattar en undersökning en noggrann utredning av dina tänder, ditt bett, dina käkmuskler och käkleder samt dina slemhinnor. Utifrån dina önskemål och eventuellt behandlingsbehov kommer vi gemensamt fram till en behandlingsplan. Kostnadsberäkning fås alltid. Varje rum hos oss är utrustat med en intraoral kamera för att enkelt kunna förklara orsak- och behandlingsförslag genom att du får titta på dina tänder på skärmen. Vi använder också digital röntgen för minsta möjliga stråldos.

Förebyggande tandvård
Våra duktiga tandhygienister hjälper dig då det behövs att se till att du kan behålla dina tänder och minska risken för onödiga åtgärder som kan förebyggas genom egenvård.

Lagningar
Att laga tänder är tandläkarens viktigaste och vanligaste åtgärd. Vi lägger stor vikt vid att göra rätt åtgärd på rätt indikation och använder beprövade och etablerade material. En lagning gjord hos oss ska fungera och hålla lika bra som en vanlig tand.

Kronor och fasader
I det fallet tanden är såpass skadad att en konventionell lagning inte bedöms fungera kan man ibland välja att göra en krona. Vi arbetar nästan uteslutande med porslin som utformas för undvika onödigt avverkande av frisk tandsubstans. Vårt protokoll är utformat för att kunna erbjuda dig långsiktigt hållbara och minimalinvasiva ersättningar.

Implantat
Vi utför all implantatkiurgi här på mottagningen. Implantat är ett utmärkt sätt att ersätta en eller flera saknade tänder och vi arbetar med implantatsystem från Straumann.

Kirurgi
I det fall du behöver kirurgiska ingrepp, såsom avlägsnade av visdomständer, utförs denna behandling här på plats.

Rotfyllningar
Vi använder den senaste tekniken vid rotfyllningar. Vi rensar tänderna maskinellt och använder digitala mätverktyg under rotbehandlingen.

Bettfysiologi
Om du gnisslar eller pressar tänder kan vi erbjuda både bettskenor och bettinslipningar beroende på vad som är bäst behandling. Vi upptäcker ofta mindre bettavvikelser i samband med undersökningen som ibland ganska enkelt kan åtgärdas med små åtgärder.

Tandblekning och estetisk tandvård
Vi erbjuder tandblekning med beprövade och skonsamma metoder. Vi har även stor erfarenhet av övrig estetisk tandvård med exempelvis fasad- eller compositbehandling.

Tandlossning
Vid svårare fall av tandlossning arbetar vi enligt samma protokoll som specialisttandvården där vi inleder med intensiv tandhygienistbehandling och sedan kompletterar med kirurgiska åtgärder i det fall det är nödvändigt.

Akut tandvård
Har du akuta besvär, små som stora, är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi försöker erbjuda tid samma dag.

Specialisttandvård
Vi har väl etablerade samarbeten med specialister inom tandvårdens alla specialistområden i det fall vi bedömer att du behöver hjälp från en specialist.