Välkommen!

På Manfredkliniken erbjuder vi högkvalitativ tandvård för alla åldrar i centrala Västerås. Här arbetar två tandläkare, en tandhygienist och tre tandsköterskor med dig och din tandhälsa i fokus.

Vi erbjuder allt inom allmäntandvård för både vuxna och barn. Vid behov remitterar vi till specialisttandvård.

Tillsammans genom pandemin


Tillsammans genom pandemin

Under ett år har Praktikertjänst filmat, intervjuat och dokumenterat arbetet under pandemin ute på mottagningarna och kontoret. Syftet med filmen är att lyfta medarbetarnas insatser och skildra en annorlunda vardag. Filmen tar avstamp i april 2020 och visar händelseförloppet fram till inledningen av vaccinationsprogrammet våren 2021.

Mer om dokumentären