Kostrådgivning

Kostrådgivning är en viktig del i vår totala verksamhet. Varje enskild medarbetare är väl insatt och utbildad i kostfrågor, gäller såväl läkare som distriktssköterskor/sjuksköterskor. Vi ser kostfrågor, motion, och livsstil som en viktig del i såväl sjukdomsprofylax som sjukdomsbehandling.

Vi har också tillgång till dietist i de fall dietistkontakt är medicinskt motiverat.