Våra behandlingar

Du kanske har speciella önskemål med ditt besök hos oss. Tex att byta missfärgade lagningar eller bleka dina tänder. Vi kan också hjälpa dig med bettskenor och snarkskenor.

Vi har lång erfarenhet av att behandla tandvårdsrädda, bla med extra skonsam bedövning. Berätta för oss om dina önskemål så gör vi allt för att hjälpa dig!

Tandvård vi erbjuder

  • Bedövning med Wand
  • Kronor
  • Broar och implantat
  • Tandblekning
  • Bettskena
  • Snarkskenor
  • Specialisttandläkare

Bedövning
Vid behandling som kräver bedövning använder vi Wand, bedövningspennan där bedövning läggs långsamt vilket är lindrigare än konventionell bedövning. Dessutom blir ett mindre område bedövat vilket gör det bekvämare efter behandling

Kronor
Tänder som är skadade i så hög grad att lagningar ej kan göras behandlas med kronterapi. Om mer än tre fjärdedelar av tanden är skadad får du ersättning från försäkringskassan för kronbehandling.

Broar
Förlorade tänder kan ersättas med broar eller implantatbehandling. Vid implantatbehandling samarbetar vi med erfaren kirurg på Karlakliniken. Därefetr slutförs behandlingen hos oss.

Tandblekning
Vi kan också hjälpa dig med på det sätt som du önskar och givetvis med godkända produkter. Det är viktigt att du har friska tänder vid bleking så vi rekommenderar alltid undersökning före blekning. Vi kan göra formar som du själv bleker med hemma eller göra det på kliniken.

Bettskena
Bettskena kan du behöva om du gnisslar eller pressar tänder. Gnissling eller pressning kan göra att lagningar fraktureras men även ge sprickor i intakta tänder.

Snarkskenor
Snarkning med andningsuppehåll kan innebära en hälsorisk pga belastning på hjärtat. De snarkskenor som vi beställer åt dig från tandtekniker har dokumenterad effekt på dessa andningsuppehåll. Om du får remiss från landstinget bekostar dom behandling med snarkskena.

Specialisttandläkare
Vi har ett väl uppbyggt kontaktnät av specialistttandläkare som vi kan remittera till i fall där vi inte kan lösa den behandling du har behov av.