Distansstimulering inför privat IVF-behandling

Besöken på Mayamottagningen innebär ultraljudskontroller för eventuell nedreglering samt övervakning av äggblåse- och slemhinnetillväxt. Vi förmedlar resultat av aktuell undersökning till IVF-kliniken för att sedan kontakta er för ordinationer och tider m.m.

Inför stimuleringsstart har vi injektionsskola där vi instruerar och tränar "sprutteknik" tillsammans, detta ingår i första besöket här. Under behandlingstiden är vi naturligtvis tillgängliga för frågor som kan uppstå.

Förhoppningsvis får vi även avsluta med att göra ett ultraljud för att konstatera graviditet efter utförd IVF-behandling, alternativt ett uppföljningssamtal inför fortsättning på ett eller annat sätt. Detta besök, oavsett resultat, gäller enligt Jönköpings landstingstaxa.