Vi hjälper dig med

Hos Mayamottagningen får du stöd och råd kring 

 • Abortrådgivning
 • Barnlöshet
 • Fosterdiagnostik NIPT
 • Blödningstrassel
 • Bristande lust
 • Flytningar
 • Framfall
 • Klimakteriebesvär - utredning och behandling med hormoner eller akupunktur
 • Mannens problem
 • Mensvärk och oklara buksmärtor
 • Misstanke om könssjukdom
 • PMS
 • Preventivmedelsrådgivning (för det mesta hos barnmorska)
 • Samlagssmärtor
 • Urininkontinens och urinvägssmärtor