Om vår verksamhet

Eftersom vi har ett uttalat mål att sätta patienten i centrum har vi fokuserat på följande områden.

• Akutbesök: Patienter med akuta besvär erbjuds alltid en tid samma dag.
 Tandvårdsrädda patienter: Lugn miljö i kombination med ett adekvat bemötande har medfört att många tandvårdsrädda patienter vänt sig till praktiken under årens lopp.
• Akupunktur: Utbildad i akupunktur teknik för smärtlindring samt som avslappnande och lugnande instrument vid behandling av tandvårdsrädda patienter
• Amalgamsanering: Lång erfarenhet med rekommenderad teknik i form av hygiensystem, specialsug och andningsmask.

Utrustningen är modern med datoriserade journaler och digital röntgen, vilket innebär lägre stråldos. Vi har även en nyinstallerad översiktsröntgen(opg) som samtliga på kliniken har utbildning för.

Vårt team är främst inriktad på allmän tandvård och estetisk tandvård och har många års erfarenhet av till exempel titanimplantat, blekning av tänder, protetisk rekonstruktion av tänder samt alla typer av porslinstekniker.

Vi har investerat i en digital scanner under februari 2019 som ersätter det traditionella avtrycket.En  scanner läser av bettet och tänderna som sedan skickas som en fil till laboratoriet som framställer arbetet på ett mycket preciserat sätt. Hanteringen som sker digitalt är säkrare och snabbare i kommunikationen mellan klinik och laboratorie och Du slipper avtrycksmassan i munnen.

Kvalitetssäkring av praktikens verksamhet och rutiner genomförs årligen.

Vi tar också gärna emot barn och då gäller fri tandvård t.o.m det år då barnet fyller 23 år.

Praktiken är ansluten till Praktikertjänst AB.