Information till patienter!

Västerbottens läns landsting säger upp vårdavtalet med Praktikertjänst avseende Min hälsa hälsocentral i Holmsund på grund av personalbrist.Västerbottens läns landsting har på Praktikertjänsts begäran sagt upp vårdavtalet avseende Min hälsa hälsocentral i Holmsund och mottagningen avvecklas per den 1 juli 2018. Bakgrunden till den förtida uppsägningen av avtalet är personalbrist under sommarmånaderna.

Min hälsa hälsocentral ligger utanför Umeå och har idag cirka 4 000 listade patienter och har per den 1 juli 2018 nio tillsvidareanställda.

- Västerbottens läns landsting har sagt upp vårdavtalet på vår begäran eftersom mottagningen inte lyckas uppfylla vissa allmänna villkor i vårdavtalet. Det beror på att vi inte lyckas bemanna mottagningen med specialistsköterskor och läkare under sommaren. Vi har vridit och vänt på alla stenar för att lösa personalbristen, men inte kunnat hitta en patientsäker lösning för att driva verksamheten vidare. Det är väldigt olyckligt och jag beklagar verkligen att vi hamnat i den här situationen, säger Erik Strand, vd och koncernchef samt tf affärsområdeschef Hälso- och sjukvård på Praktikertjänst.

Efter att Min hälsa hälsocentral avvecklats driver Praktikertjänst en hälsocentral i Västerbottens län – Citymottagningen i Umeå. Patienter som är listade vid Min hälsa har rätt att lista om sig på valfri hälsocentral. Om man inte aktivt väljer annan hälsocentral flyttas man automatiskt över till Holmsunds hälsocentral som ligger närmast geografiskt.

Praktikertjänst för nu en dialog med Västerbottens läns landsting om en trygg och patientsäker avveckling och alla listade patienter kommer att hållas informerade.

Så listar man sig på en hälsocentral
På webbplatsen 1177.se  finns information om Hälsoval Västerbotten och hur man gör för att lista sig på en hälsocentral. Det går också bra att kontakta valfri hälsocentral direkt för information om hur man listar sig där.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@ptj.se