Kostnader

För en fullständig kostnadsberäkning behöver vi träffa dig och lämna en individuell prisuppgift beroende på ditt behov och dina önskemål.

Hos oss tillämpas bankkortsbetalning vid varje betalningstillfälle. Vid undantagsfall tar vi emot kontantbetalning.

Det finns även möjlighet att betala med faktura via Lindorff. Vid ett beviljat kreditbeslut skickas en faktura på utförd behandling hem till dig.

Allmänt tandvårdsbidrag

Du som är mellan 23 och 29 år, samt från och med 65 år får 600 kronor per år att använda till tandläkar eller tandhygienist besök.

Du som är mellan 30 och 64 år får 300 kronor per år.

Pengarna dras automatiskt från din räkning efter besöket.

Högkostnadsskydd

Det innebär att du står för hela beloppet upp till 3000 kronor. Kostnaden utöver det (upp till 15 000 kronor) betalar du hälften av.

Överstiger kostnaden för behandlingen 15 000 kronor betalar du endast 15% av det överskjutande beloppet. Kostnaden beräknas utifrån statligt fastställda referenspriser. 

I de fall där våra priser är högre får du själv betala mellanskillnaden.

Särskilt tandvårdsbidrag

Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ett ökat behov av tandvård kan få särskilt tandvårdsbidrag från försäkringskasan. Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempel undersökning och tandrengöring. Det särskilda tandvårdsbidaraget är på 600 kronor per halvår.

 Länk försäkringskassan

Barn och ungdomar

Enligt tandvårdslagen har barn och ungdomar rätt till kostnadsfri regelbunden och fullständig tandvård (även akuttandvård och tandreglering i vissa fall) till och med det år de fyller 22