Välkommen till tandläkarna Jan Danielsson, Tomas Perryd och Sigrid Hörnell

Här arbetar två team Tandläkare: Jan Danielsson/Tomas Perryd och Sigrid Hörnell med tandsköterskor. Vår Tandhygienist heter Marie Kihl. 


I en hemtrevlig miljö med lugn atmosfär centralt i Karlskoga tar vi emot dig som patient. Vi erbjuder allmäntandvård och käkkirurgisk specialistandvård.Tomas Perryd är specialistkompetent i käkkirurgi sedan 2004 och har varit vår konsult här.Nu kommer han att arbeta här på heltid med både allmäntandvård och kirurgi.


Vi tar även emot remisser från andra kliniker, bl a gällande implantatbehandlingar.


Angående Covid 19 situationen! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Är du förkyld skall du naturligtvis avboka din tid. Tillhör du riskgrupp och har problem vill vi att du ringer oss så vi kan hjälpa dig med en tid då du inte behöver sitta i väntrummet.Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att undvika smittspridning.


Det kan innebära både omfattande behandling och stora ekonomiska kostnader att skjuta på sin tandvårdsbehandling. Dessutom kan det vara hälsovådligt att inte få sina tandköttsfickor rengjorda.Vi rekommenderar att du kommer på föreslagna tider för att undvika betydligt större bekymmer i framtiden. 


På grund av pågående pandemi vill vi att endast bokade patienter befinner sig i vårat väntrum. Tack för visad hänsyn.


Vid akuta besvär, när kliniken är stängd, hänvisar vi till Jouren i Örebro 019-6023800.


Ring 0586-30271 för mer information.


 


 


 

Kontakta oss