Välkommen till Nabbetandläkaren

Här arbetar Tandläkare Anders Johansson och
profylax-tandsköterska Pia Karlsson. Vi utför din behandling under lugna och avslappande former.