Information om tillgänglighet

Handikapparkering finns utanför entren.

Ramp finns utanför, inga trappor eller trösklar inomhus.