Coronavirus


Med anledning av det nya coronaviruset Covid-19


Om du är förkyld, har hosta, feber eller snuva skall du stanna hemma för att undvika att smitta andra - framförallt äldre personer. Detta gäller även dig som misstänker att du fått covid-19.

Om du har svårare symtom och behöver vård kontakta oss på 0340-16016 eller ring 1177. 
Det är viktigt att du inte åker direkt till en vårdmottagning!

Observera att vi inte har någon drop-in, all rådgivning och tidbokning hänvisas till telefon, detta gäller även om du är symtomfri. Tänk också på att inte ta med anhöriga till bokade besök om det inte är absolut nödvändigt. Allt för att undvika trängsel i våra väntrum.

Mer information om Coronaviruset finns att läsa på 1177.se


Du kan ringa telefonnummer 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om covid-19. Det är ett nationellt informationsnummer där du kan ställa frågor.