Barnavårdscentral

Välkommen till Barnavårdscentralen på Nödinge Vårdcentral!

Att bli och vara förälder är en stor omställning i livet. På BVC följer vi barnen från födseln till skolstart.

Vi erbjuder alla barnfamiljer kostnadsfria hälsoundersökningar och vaccinationer enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. I vårt arbete samarbetar vi även med barnläkare, logoped och psykolog. I samband med hemkomsten från BB erbjuder vi ett första hembesök. Vi bjuder även in till föräldragrupp.

Besökstid enligt överenskommelse.

BVC-sköterskor  
Anna-Lena Wik Barnsjuksköterska
Anne-Catrine Svensson Distriktssköterska
Telefontid  
Måndag-Torsdag 09:00-10:00
Telefon 0303-977 70
(knappval 5)

Sjuka barn

Ni är alltid välkomna att ringa till oss när ert barn är sjukt. Tänk dock på att inte komma till BVC med sjukt barn eller tillsammans med medföljande sjuka syskon.
Sjukt nyfött barn första veckan efter förlossning kontakta BB.

Länkar

http://www.rikshandboken-bhv.se/

http://www.1177.se/

http://www.narhalsan.se/alebarnmorskemottagning