Distriktssköterska/sjuksköterska

Du kan besöka distriktssköterska och sjuksköterska för

 • Omläggning av sår
 • Blodtryckskontroller
 • Hudutslag
 • Injektioner
 • Suturtagning
 • Kost- och hälsorådgivning
 • Inkontinenshjälpmedel
 • Diabeteskontroller
 • FYSS FaR
 • Tobaksavvänjning
 • Inkontinenshjälpmedel

Boka besök på telefon 0303-977 70

 

Anna-Lena Wik
Barnsjuksköterska

Anne-Catrine Svensson
Distriktssköterska

 

Ann-Charlotte "Lotta" Angelbrant
Sjuksköterska

Helena Bjerstaf
Distriktssköterska

 

 

Lena Johansson Citraro
Sjuksköterska