LättAkuten


Välkommen till LättAkuten på Nödinge Vårdcentral!

LättAkuten är öppen:
måndag, onsdag samt fredag kl 08:00-10:00
(OBS! Viss avvikelse gällande öppettider kan förekomma av förklarliga anledningar, den info finns under fliken Aktuellt)

Här kan Du söka med akuta symtom, dvs sedan ca 1-2 veckor.
 Feber utan andra symtom
 Akut smärta i kroppen (rygg, fot etc)
 Förkylningssymtom (feber, hosta, snuva, etc)
 Urinvägsbesvär
 Andningsbesvär
 Öronbesvär
 Nytillkommen ensidig bensvullnad
 Halsont
 Buksmärtor
 ANNAT

Vi handlägger EJ receptförnyelser, sjukskrivning & intyg (förutom förenklat sjukintyg andra veckan), årliga kontroller eller omfattande utredningar då detta behöver göras med gott om tid för att kvalitet skall bibehållas. Här handlägger vi inte heller yrsel eller långvarig smärta.
Har du behov av hjälp med något sådant skall du boka tid på vårdcentralen, inte anmäla Dig på LättAkuten. Vi gör inga undantag gällande detta.