Psykolog

Effektiviserad vård vid psykisk ohälsa!

Under hösten har vi på vårdcentralen dragit igång ett projekt som riktar sig till personer med psykisk ohälsa. Det innebär att patienter som söker för exempelvis nedstämdhet, oro och ångest eller stressbesvär erbjuds en snabb tid för bedömning hos psykolog. Vid besöket får patienten också lämna prover på labb. Därefter diskuteras ärendet med en specialistläkare och provsvaren gås igenom. Patienten får snabb återkoppling, läkarbesök vid behov och förslag på behandling.

Vår förhoppning är att öka tillgängligheten, korta väntetiden till en första psykologisk och medicinsk bedömning samt försäkra oss om att våra patienter får träffa rätt vårdpersonal!

För att boka tid, ring våra sjuksköterskor på: 0303-977-70.

Boka besök

Besökstid hos legitimerad psykolog får du efter remiss från våra läkare. Här mottar du korttidsbehandling för olika typer av psykisk ohälsa.

Öppettider

Mottagning efter överenskommelse.

Pernilla Wikander
Leg. Psykolog

Anna Strutz
Leg. Psykolog

Information om krisdepressionångeststress och sömnproblem.

Kontaktuppgifter till andra vårdgivare


Familjerådgivning
För par som har problem i sin relation och önskar samtalsstöd.
Tel 0303-23 91 00

Familjehuset
Föräldrarådgivning/stöd för familjer med barn upp till 21 år.
Tel 0303-33 07 53

Krismottagningen för kvinnor
Rådgivning, stöd och krissamtal för kvinnor.
Tel 0303-23 90 71

Krismottagningen för män
Rådgivning, stöd och krissamtal för män.
Tel 0303-23 90 70

Diakon/kurator i Ale
Kris- och sorgebearbetning. Samtalsstöd i svåra livssituationer. Stöd i juridiska frågor.
Tel 0707-30 19 14

Vuxenenheten Ale, Missbruk
Stöd vid missbruk samt anonym rådgivning. Mån-ons 9:00-9:30, tors-fre 14:00-14:30.
Tel 0303-37 12 84

Nationella hjälplinjen
Kris- och stödsamtal via telefon med möjlighet att vara anonym. Telefontid alla dagar    mellan 13:00-22:00.
Tel 0771-22 00 60

Ungdomsmottagningen, Ale
Råd och samtal för killar och tjejer mellan 13-24 år. 
Tel 010-473 38 20

Mottagning unga vuxna (MUX), Göteborg
Psykisk ohälsa, terapi, stödsamtal, rådgivning, par- och familjesamtal, 18-29 år. Sök via telefonrådgivning.
Tel 031-345 03 10

BRIS
Barnens rätt i samhället, för dig som är under 18 år och behöver någon att prata med via telefon, chatt eller mejl.
Tel 116 111, www.bris.se

BRIS Vuxentelefon
Stöd och information kring frågor som rör barn.
Tel 077-150 50 50