Sjukgymnast/Arbetsterapeut

Bohus Fysioterapi
Göteborgsvägen 219, Bohus Centrum
445 37 Bohus

Telefon 031-98 19 18
www.bohusfysioterapi.se

Älvängen Fysioterapi
Postvägen 4
446 32 Älvängen

Telefon 0303-74 99 41
www.alvangenfysioterapi.se

Ale Rehabklinik
Ale Torg 12
449 31 Nödinge

Telefon 0303-37 78 20
www.alerehabklinik.se

Ovan är mottagningar som finns här i Ale. Du som patient har fritt val att välja bland enheter. Genom att besöka www.vgregion.se/vardvalrehab kan du se utbudet som finns inom Vårdval Rehab.