Om Norrskenets Hälsocentral

Norrskenets Hälsocentral drivs av Praktikertjänst AB.
Vi är en privat hälsocentral som arbetar på uppdrag av Landstinget.

Norrskenets Hälsocentral har 3 mottagningar, Karesuando, Vittangi och Kiruna.
Vi är en komplett hälsocentral med mödravårdscentral, barnavårdscentral, fysioterapi, arbetsterapi, kurator, provtagning och sjuksköterskemottagning med flera specialistkompetenser.

Norrskenets Hälsocentral öppnades 4 maj 2015 och drivs idag av Irene Kylmäniemi, sjuksköterska och verksamhetschef samt Samuel Blomqvist, specialist i allmänmedicin och medicinsk rådgivare.

Alla som bor i Norrbotten och är över 18 år kan fritt välja hälsocentral, göra ett vårdval. Den hälsocentral som du listar dig på är den som du i första hand skall besöka. Du kan lista om dig när du vill till annan hälsocentral.

Du som är listad på en privat hälsocentral har samma tillgång till vård på sjukhus (medicin, kirurgi, ortopedi, röntgen eller akutmottagning etc) som alla andra.

Synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag?

För att boka tid/avboka tid, receptförnyelser och andra patientfrågor hänvisar vi till vår CALL ME se fliken "Kontakta oss"

Har du synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag på den vård du får på Norrskenets Hälsocentral kan du nå oss på denna mailadress: norrskenetshc@ptj.se