Psykisk ohälsa

Kuratorns verksamhet

Hälsocentralen kan erbjuda kognitiv beteendeterapi (KBT) som är en korttidsterapi. Innan vi påbörjar terapin inleder vi med ett eller flera bedömningssamtal mellan dig och kuratorn,  detta för att ta ställning om behandling på Hälsocentralen är det rätta för dig. Vi behandlar bl a lättare/måttlig depression, ångest, livskris (ej sorg) samt stressutlöst ohälsa som inte beror på din arbetssituation. 

Vad är KBT?
 
Kognitiv beteendeterapi används med stor framgång som behandling främst vid depressioner och ångest. Utmärkande för dessa sjukdomar är att det uppstår en ond cirkel hos patienten i det tankemönster som blir rådande. Kognitiv beteendeterapi ger en effektiv möjlighet till att bryta det negativa mönstret genom att få patienten att förstå vilka processer som skapar depressionen/ångesten. 
Behandlingen innebär ett aktivt arbete med konkreta problemställningar mot tydliga mål, vilket förutsätter motivation och tid. Hemuppgifter mellan sessionerna ingår i behandlingen. 

Har du andra problem?

Samtal vid sorg.
Om du behöver samtal vid sorg erbjuder kyrkan olika typer av samtal. 
Kyrkans webbplats: www. svenskakyrkan.se/kiruna

Samtal vid relationsproblem.
Om du behöver samtal vid relationsproblem kan du kontakta familjerådgivningen. Man kan även gå i enskilda samtal om problematiken handlar om relationer i någon form.
Telefon för tidsbokning: 073 - 098 06 60.
Webbplats: www.kiruna.se/Kommun/Stod-omsorg/familjeradgivning/

Samtal kring missbruk.
Om du behöver samtal kring missbruk och beroende av alkohol och/eller droger kan du kontakta Mottagningshandläggare hos Kiruna kommun för vägledning och stödinsatser. Telefon: 0980 - 708 03 eller 0980 - 705 64

Samtal kring din arbetssituation.
Arbetsgivaren har ett stort ansvar när det gäller din arbetssituation och ditt mående. Arbetsgivaren ansvarar för det organisatoriska och det sociala arbetet kring
AFS 2015:4 som trädde i kraft under 2016.