Patientavgifter

Gynekologiskt besök 350 kr
Besök hos uroterapeut 100 kr
Sköterske- barnmorskebesök

100 kr

Abortrådgivning 350 kr
Dagvård  350 kr 
Dagkirurgi 350 kr

Frikort gäller (vi har e-frikort)

Vanliga kreditkort accepteras. (Vi tar ej American Express).

Glöm inte att ta med legitimation.

Avbokning / cancellation

Telefon: 08-510 076 00 (knappval 1) här kan du även lämna meddelande dygnet runt. 

Phone:  08-510 076 00 (button 1) here can you leave a message around the clock.

Uteblivet besök

Om du uteblir från bokat besök eller avbokar besöket sent (mindre än 24 timmar före inplanerat besök enligt gällande regler från SLL) tas en patientavgift ut på 350 kr. Frikort gäller inte för detta.