Röst

Röstproblem

Vad innebär röstproblem?

Röst bildas när utandningsluften sätter stämbanden i rörelse. Stämbandens svängningar bildar ljudvågor som fortsätter upp i svalget, vidare ut genom munnen och näsan.

Röstproblem orsakas av olika faktorer, t.ex. av bristande röstteknik i samband med arbete eller fritid, inte sällan i kombination med kroppsliga spänningar och stress. Röstproblem kan också vara en följd av övre luftvägsinfektioner, långvarig hosta eller av torra eller känsliga stämband. Även miljöfaktorer som buller, föroreningar, dålig ventilation eller rökning kan orsaka problemen.

Röstproblem kan, förutom upplevelse av rösttrötthet, smärta och övergående heshet, ge skador på stämbanden med mer långvarig heshet som följd.

Andra sjukdomar, t.ex. neurologiska sjukdomar eller skador som påverkar någon del av röstapparaten, kan orsaka röst- och talproblem. Problem med rösten kan också handla om att röstläget eller röstklangen av olika orsaker inte överensstämmer med ålder eller kön.

Röstproblem kan yttra sig i att du:

 • känner dig hes en längre tid
 • besväras av heshet i perioder
 • har tappat rösten
 • har en klumpkänsla i halsen
 • måste harkla dig ofta
 • måste hosta ofta
 • tycker att det är ansträngande eller uttröttande att prata
 • blir hes av att prata på jobbet
 • har svårigheter att överrösta buller
 • har fått en mörkare röst än vanligt
 • har fått en ljusare röst än vanligt
 • har en känsla av tryck över bröstet och/eller i halsen
 • känner smärta/sveda och obehag i hals och svalg

 

Röstproblem hos barn och ungdomar

Röstproblem hos barn yttrar sig ofta på samma sätt som hos vuxna. Övergående heshet kommer ofta i samband med förkylning, medan mer långvarig heshet kan bero på förändringar på stämbanden, exempelvis knottror, eller bristande röstteknik.

Hos ungdomar kan en längre tids ljus och instabil röst ibland vara symtom påmålbrottsstörning. Orsaken till att målbrottet uteblir eller pågår under längre tid kan vara att tonåringen inte hittar sin nya röstfunktion eller känner sig ovan vid att använda den nya rösten.

Röstproblem yttrar sig genom att barnet eller ungdomen:

 • alltid eller ofta har en hes röst
 • pratar med en för tyst röst så att ingen hör
 • pratar med en för stark röst så att det stör andra
 • pratar med en ljus och ansträngd röst 

Hur hjälper logopeden dig?

Vid det första besöket skapar sig logopeden en bild av dina besvär samt gör en noggrann analys av din röst. Om du inte redan varit hos en läkare och fått stämbanden undersökta skickas remiss till foniater (läkare med röst som specialitet) eller öron-näsa-hals-specialist. Därefter läggs en behandlingsplan upp tillsammans med dig. Logopeden ger information och råd kring vad du kan göra för att minska röstbesvären. Vid barnheshet ges även råd angående förhållningssätt till vårdnadshavare, och vid behov även till skola eller förskola.

Behandlingen innebär träning av kroppsmedvetenhet, röst- och andningsteknik. Målet är att hitta en röst som fungerar i vardagen. Parallellt med träningen förs samtal kring de faktorer som kan tänkas utlösa eller förvärra besvären. Röstbehandling för barn sker i lekfulla former och, om underlag finns, ibland i liten grupp.

Om röstproblemen bedöms ha samband med arbetsmiljöproblem kan också en röstergonomisk utredning göras.

Så får du träffa en röstlogoped

Inom Stockholms läns landsting krävs remiss för röstbehandling hos logoped. Remissen kan skrivas av BVC, husläkare, specialistläkare eller skolhälsovården. Be din remittent att skicka din remiss till Odenplans Logopedmottagning, Odengatan 69, 113 22 Stockholm.