VÅR VERKSAMHET

Odensvi Vårdcentral tillhörande Praktikertjänst etablerades år 1994 och är sedan dess en välfungerande vårdcentral med verksamhet inom alla aspekter av primärvård. Vi är för närvarande fem specialister i allmänmedicin, fyra ST-läkare samt har även AT-läkare i perioder.

Vi sköter läkarbemanningen på ett ålderdomshem/servicehus. Vi har distriktsköterskor med särskild kompetens inom diabetes, demens, hypertoni, inkontinens, astma/KOL och rökstopp. Egen BVC och MVC med barnmorskor, sköterskor och psykolog med bl a föräldra- och pappagrupper.

Tre fysioterapeuter som erbjuder bland annat sjukgymnastisk behandling, kiropraktik, akupunktur, medicinsk yoga, artros-/diabetesskola och neurologisk behandling. Det finns även möjlighet till gruppaktiviteter med cirkel-/styrketräning, kroppskännedom samt balans-/koordinationsträning. Vår arbetsterapeut finns här hos oss på måndagar samt onsdag förmiddag.

Vi har inte drop-in varför vi hänvisar våra patienter att boka tider via telefon: 021-15 25 00. Alla besök är tidsbokade där akuta fall triageras av sköterska via telefon.

De flesta bokade ärenden anmäls i självbetjäningsterminalen. Tag en nummerlapp för ärenden som vaccination och intyg, de behandlas i receptionen.

 

VIKTIG INFORMATION

 

Har du frågor om Covid - Gå in på 1177.se eller Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Vi har ett ansträngt läge inom vården och på Odensvi Vårdcentral på grund av pandemin. Vi hanterar inkomna ärenden i den takt vi mäktar med. Det kan ta extra lång tid nu med provsvar eller återkoppling på bokade ärenden.