Information angående multifokallins

Inopererade "progressiva" linser (multifokala linser) ger möjlighet till god synskärpa såväl på avstånd som på datorskärmavstånd och vid läsning utan glasögon. Linserna har successivt förbättrats de senaste åren och man brukar räkna med att kunna klara sig utan glasögon den mesta tiden men om man tex ska läsa stora mängder liten text kan man komma att behöva läsglasögon även efter operationen.

Linsen opereras in vid ett ingrepp som utförs exakt som en operation av grå starr och ersätter alltså den egna ögonlinsen. Det betyder att det görs med en mycket väl beprövad och säker operationsmetod. 

När operationen görs för att slippa glasögon kallas den linsbytesoperation eller RLE (Refractive Lens Exchange), men man kan givetvis använda samma typ av multifokal lins när ögonlinsen byts ut pga grå starr - det var för detta ändamål tekniken utvecklades från början.

Finns det då inga nackdelar med multifokala linser? Förutom priset så är det i början inte ovanligt med optiska störningar då ögat och hjärnan ska vänja sig vid att tolka de multipla bilderna som syns samtidigt. Man kan under en tid se dubbla konturer eller en lätt beslöjning på bilden. Ett annat vanligare fenomen är sk halos eller ringar kring ljuskällor i mörker. Hjärnan vänjer sig även här successivt och efter en tid brukar de flesta inte störas av fenomenet.

Man kan förenklat säga att efter en operation med multifokal lins ska samma mängd ljus räcka till tre olika fokus istället för ett. Detta kan innebära att det blir något viktigare med god belysning vid läsning. Det betyder också att den här typen av lins kan vara olämplig om man lider av andra ögonsjukdomar som tex åldersförändringar i gula fläcken.

Inopererade multifokala linser är ett tänkvärt alternativ för personer som inte vill eller kan ha glasögon eller kontaktlinser och som inte längre klarar av att ställa om fokus mellan långt och nära håll. För att veta om multifokala linser passar dig behövs en grundlig undersökning av dina ögon och dina behov. Du är välkommen att kontakta oss om du är intresserad.