Information angående multifokallins

Inopererade "progressiva" linser (multifokala linser) ger möjlighet till såväl god synskärpa på avstånd som vid läsning utan glasögon.

De opereras in vid ett ingrepp som utförs i likhet med en operation av grå starr och ersätter alltså den egna ögonlinsen. Det betyder att det görs med en mycket väl beprövad och säker operationsmetod.

Inopererade multifokala linser är ett tänkvärt alternativ för personer som inte vill eller kan ha glasögon eller kontaktlinser och som inte längre klarar av att ställa om fokus mellan lång och nära håll.