Övrig ögonsjukvård

En stor del av vår verksamhet utgörs av mottagningsbesök för diagnostik, behandling och uppföljning av specialistkrävande ögonsjukdomar.

Kontakta oss gärna för mer information.
Telefon: 0340-805 06
E-post: helena.nelje@ptj.se