Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Vi ber alla patienter med följande symtom att INTE komma på besök: