Vi klimatkompenserade just via @Vi-skogen som genom trädplantering och implementering av hållbara jordbruksmetoder bekämpar både klimatförändringar och fattigdom

Vi-skogens metoder absorberar växthusgaser samtidigt som de ökar jordbruksproduktiviteten och lyfter bönderna ur fattigdom. #dubbeleffekt