Ögonbottenfotografering

På vår diabetesmottagning genomför vi ögonbottenfotografering hos patienter med Diabetes.

Diabetes påverkar blodkärlen i kroppen, bland annat de små kärlen i näthinnan. Efterssom förändringar i de flesta fall sker smygande ger de inga symptom till en början.
Genom regelbundna kontroller kan  man upptäcka eventuella förändringar och sätta in en lämplig behandling som bromsar förloppet.