Gråstarr (katarakt)

Gråstarr är en grumling av ögats lins. Några av de vanligaste symtomen vid gråstarr är synförsämring, påverkan av färgseendet, bländningsbesvär eller dubbelseende på ena ögat. Ungefär hälften av befolkningen över 65 års ålder har någon form av gråstarr.

Behandling är en operation då den grumliga linsen byts ut. Operationen tar mellan tio till tjugo minuter, ibland kan det dock ta längre tid. Efter att läkaren gör ett litet snitt i hornhinnan tar man sönder den grumliga linsen med hjälp av ultraljud och ersätter den med en konstgjord lins. Operationen gör man oftast med lokal bedövning men det kan även göras med narkos om det behövs.

En gråstarroperation är indicerad när katarakten försämrar synen till en nivå som påverkar patientens dagliga aktiviteter på ett menligt sätt.

Följande omständigheter utgör en kontraindikation mot en operation:

  • när glasögon ger tillfredsställande syn utan andra synbesvär
  • när patientens dagliga liv inte påverkas alls av katarak
  • när patientens medicinska hälsa göroperationen riskfylld.