Gula fläcken (Makuladegeneration eller AMD)

Näthinnan är en mycket tunn hinna som klär ut ögats insida som en tapet. Gula fläcken  är det mest centrala delen av näthinnan, den är ett extra känslig och det är där bilden blir som skarpast. Förändringar som sker vid gula fläcken kan påverka synskärpan och vara allvarliga.

Åldersförändringar i gula fläcken påverkar långsamt det centrala seendet men inga åldersförändringar leder till blindhet. Sjukdomen kan komma smygande eller plötsligt och patienten klagar ofta av det kan bli svårt att läsa, skriva eller att se skarpt på nära håll.
Sjukdom drabbar nära 20 procent av alla mellan 65 och 75 års ålder, över 75 års ålder är risken cirka 30 procent. Det är sällsynt att åldersförändringar i gula fläcken startar redan i medelåldern.
Det finns två olika sorters former av åldersförändringar i gula fläcken, en torr och en våt.

Den torra formen är den vanligaste och utgör cirka 80% av fallen. Synförsämring sker långsamt. Man kan uppleva små fläckar i synfältet eller att bokstäverna faller bort vid läsning, man känner inte igen folks ansikten eller så ser allt suddigt ut. Trots mycket forskning finns idag ingen effektiv behandling mot den torra formen.

Den våta formen är inte alls lika vanlig men i detta fall kan förändringar ske snabbt. De vanligaste symptomen är att raka linjer blir krokiga eller ansikten ser förvrängda ut, så småningom blir synen mitt i synfältet som en mörk fläck. Vid denna form läcker nybildade kärl blod och vätska.

Här kan en behandling med injektioner av läkemedel i ögat "torka upp" läckaget och kan i många fall bromsa upp förloppet och även förbättra synskärpan.
Ögonspecialister använder sig av olika metoder för att diagnostisera och följa upp åldersförändringar på gula fläcken som till exempel, undersökning av synskärpan och synfältet, biomikroskopi eller OCT (Optical Coherence Tomography).