Välkommen att lista dig hos oss!

Om du använder du dig av 1177 Vårdguidens e-tjänsteter så kan du logga in där och göra ditt val.

Du kan även fylla i en blankett som du antingen själv skickar in till Husläkarkansliet eller så lämnar in till oss på mottagnignen.

Kontakta oss gärna om du är osäker på hur du ska gå tillväga för att lista dig hos oss.

Logga in på 1177 Vårdguiden
Blankett Val av husläkare och vårdcentral