Öron- näs- & halspolikliniken

På vår mottagning erbjuder vi poliklinisk öron- näs- och halssjukvård för både direktsökande och remitterade patienter. Vi tar även emot patienter som remitterats från övriga privata läkare och tandläkare.


Pga ökat remissinflöde har vi svårt att ta emot direktsökande patienter i nuläget.


Kliniken är stängd helgdagar och fredagar.


Kliniken är stängd 28/9-2/10. Åter 3/10.


Kliniken övertas av Franziska Michaelis from 1/10 som kommer bedriva verksamheten på samma sätt som Per Gemryd. 


Ny hemsida; www.onh-linkoping.se


Ny mail; info@onh-linkoping.se

Kontakta oss