Covid-19

Covid-19 är något vi alla känner oro över. Vi är dock vana att alltid arbeta för en smittsäker miljö och har kunskap och skyddsutrustning för att minimera risken att föra smittan vidare.
Är du orolig eller har funderingar, ring eller e-posta oss så besvarar vi gärna dina frågor.

Har du symtom på luftvägsinfektion, exempelvis hosta, halsont, huvudvärk, snuva och eller feber? Stanna i så fall hemma till dess att symtomen klingat av och ytterligare två dagar.
Kontakta 1177 vid behov.

Vi vet att du som är över 70 år eller i riskgrupp ska undvika kontakter som inte är nödvändiga. Samtidigt är en försämrad munhälsa också en risk för hälsan.

Vi vill därför erbjuda dig möjlighet att komma för kontroll med så liten exponering som möjligt. Vi planerar in din tid noggrant för att kunna ta emot dig på ett säkert sätt. Då minimerar vi smittrisken med kontakten med andra patienter på kliniken.