Vanliga frågor

Vem får behandling?

  1. Vi har avtal med Stockholms Läns Landsting, Upplands Läns Landsting, Västmanlands Läns Landsting och Södermanlands Läns Landsting. För de barn från dessa landsting som fått en Tandregleringscheck, är behandlingen  kostnadsfri. 
  2. Barn utan Tandreglerinscheck är också hjärtligt välkomna. Behandlingen utförs då mot betalning.
  3. Vuxna med stort behandlingsbehov får behandling med kostnaden delvis ersatt av Försäkringskassan.
  4. Vuxna med  lägre behandlingsbehov är lika välkomna. De betalar då behandlingen själv.

Hur får jag en Tandregleringscheck?

Din tandläkare remitterar dig till en så kallad Urvalstandläkare som bedömer behandlingsbehovet. Är behovet stort, får du en tandregleringscheck med en lista på tandregleringskliniker som du kan välja mellan.

Kommer Försäkringskassan att ge mig någon ersättning?

Vid det första besöket, konsultationen, brukar tandregleraren kunna ge dig råd. 

Hur kommer jag igång med behandlingen?

Barn är välkomna på konsultation direkt. Ring 08-6628332 så får du tid. Vuxna ber sin tandläkare skicka en remiss (har du ingen tandläkare? Ring 6628332 så hjälper vi).

Hur går det till?

  • Under det första besöket, konsultationen, diskuteras målsättningen med en tandregleringsbehandling i just ditt fall, vad en behandling kan innebära och vilka kostnader vi kan förvänta oss. Besöket brukar ta 20- 30 min och kostar 500 kr ifall du inte fått en Tandregleringscheck. Vanligtvis går du sedan hem och funderar på saken och din tandläkare informeras om diskussionen.
  • Ring när du fattat beslut. Önskar du ta nästa steg, görs en närmare utredning. Du får tid för registrering som innebär tillverkning av tandmodeller, fotografering och röntgen. Besöket tar 45 min och kostar 2000 kr. När materialet analyserats och tandregleraren gjort en behandlingsplan, får du ett brev där bettfelet, målsättningen med en behandling, behandlingsgången, behandlingstiden, kostnaden och ditt nästa steg beskrivs. Kostnaden, 2000 kr, är en del av behandlingskostnaden ifall du fortsätter till följande steg.
  • Beslutar du dig för att inleda en behandling är det bara att ringa igen: tandregleringsassistenterna bokar då tider enligt den uppgjorda planen. Vi förklarar vad som görs och när tandställningen kommit på plats, berättar tandregleraren om detaljer som tandborstning, besvär och försiktighet.

Vad kostar det?

Kostnaden är individuell och står i brevet du får. Den låga kostnaden är en av de fördelar modern teknik för med sig. Jämför gärna med andra!

Gör det ont?

Med modern teknik är smärta inte något problem. Det vänner och bekanta berättat är knappast relevant i ditt fall!

Hur ofta kommer jag på besök?

Besöksintervallerna är dubbelt så långa som så kallad konventionell teknik. Av den anledningen kan vi behandla många som bor utomlands.

Vad innebär då modern teknik?

Med modern teknik kan tänder flyttas med avsevärt lägre krafter som innebär mindre smärta, färre besök, lägre kostnad och troligtvis kortare behandlingstid. Behandlingen är därmed mera kostnadseffektiv och passar i synnerhet den motiverade patienten som vill ha behandlingen avklarad med minsta möjliga besvär.

Finns det nackdelar?

Alla tekniker fungerar och alla tekniker har sina för- och nackdelar. Den moderna teknikens nackdel är just kravet på mera kvalificerad behandlare och lämpar sig inte lika väl i sedvanligt delegerat arbetssätt med flera involverade. Notera att detta inte ska ses som kritik mot konventionell apparatur som alltså har sina fördelar framförallt i delegerbarhet.

Använder vi konventionell teknik?

Jovisst! I de fall patienten önskar en mindre synlig tandställning, används konventionella, vita, fästen på överkäksframtänderna. Besöken blir då tätare och kostnaden högre men i gengäld är tandställningen mera diskret.

Använder vi osynlig tandställning?

Vid mindre behandlingar kan en serie genomskinliga, avtagbara  upplinjeringsskenor i plast, så kallade clear aligners, användas. Behandlingen blir mindre effektiv: flera besök, högre kostnad och längre behandlingstid men apparaturen syns mindre! Metoden lämpar sig väl ifall tänderna flyttat sig efter en tidigare behandling med fast apparatur ("räls").

Står endast underkäkständerna trångt, kan tandställning användas på insidan av tänderna. Så kallad lingual tandställning är dock mera komplicerad och medför nackdelar som avsevärt högre kostnad och mera besvär för patienten varför vi undviker metoden vid större behandlingar.  

Konsultationen tar 20-30 min. Du får då en besk