Äldremottagning

Vi startar äldremottagning 1 september. Vi riktar oss till dig som är äldre som är äldre än 75 år.

Ring oss på 044 - 20 91 37 måndag - torsdag 13.00 -- 15.30.