Arbetsterapeut

Arbetsterapeut Karin Jönsson tar emot patienter som remitterats från läkare på Östra Läkargruppen.