Astma/KOL-, Demens- och Diabetesmottagning

På ordination av din läkare vid Östra Läkargruppen kan du få hjälp av våra specialutbildade sjuksköterskor. Våra specialistsjuksköterskor arbetar i mycket nära samarbete med behandlande läkare.

Astma/KOL-mottagning

Astmasköterskan Ingrid Johnsson arbetar både med utredning av och uppföljning av behandling av astma/KOL-sjukdom. Astmasköterskan gör spirometrier (andningsprov) både som ett led i att ställa diagnos och för uppföljning av behandling. Astmasköterskan kan också ge råd och instruktioner om användning av inhalatorer för att tillföra läkemedel via inandning.

Demensmottagning

Sjuksköterska Christina Andersson är specialutbildad på demensproblematik. I samråd med behandlande läkare och i samarbete med anhöriga görs utredningar av misstänkta demenssjukdomar samt uppföljning av insatta behandlingsåtgärder.

Diabetesmottagning

Diabetssköterskan Caroline Pålsson och Charlotte Wharton arbetar med hela det spektra av behandlingar och uppföljningar som behövs vid diabetessjukdom. En stor del utgörs av basbehandling med kost och motion samt egenkontroller av blodsocker för att följa sjukdomens förlopp. Diabetessköterskorna arbetar också med insulinbehandlingar, såväl uppstart och inställning av nya insulinbehandlingar som kontroller och ändringar av pågående insulinbehandling.

Boka besök

Besök bokas via sjuksköterska per telefon 044 - 20 91 30.  Besöket är kostnadsfritt.