Barnavårdscentral

På barnavårdscentralen erbjuder vi alla barnfamiljer kostnadsfria undersökningar, hälsorådgivning. Vi gör hembesök i samband med hemkomsten från BB.

På BVC kan du ta upp alla frågor och får hjälp med problem som rör barnet eller familjen. Vi har också föräldrautbildning, där du får träffa andra föräldrar och diskutera frågor omkring ditt barn. Föräldragruppen träffas 6 - 7 gånger under barnets första år.

BVC-sköterska

  • Regina Svensson
  • Lena Sundgren

Telefon

044 - 21 56 30 (telefonsvarare).