Distriktssköterska

Hos oss arbetar sjuksköterskor/distriktssköterskor

  • Christina Andersson
  • Marina Nilsson
  • Caroline Pålsson
  • Marie Eriksson
  • Ingrid Johnsson
  • Rebecca De La Motte
  • Charlotte Wharton
  • Cecilia Strandh
  • Helena Nilsson (timanställd)
  • Anita Helgesson (timanställd)

Telefon

044 - 20 91 30. När vi ringer dig tänk på att vi ringer från skyddat nummer.

Bokad mottagning

För- och eftermiddagar efter tidsbeställning.

Du kan besöka våra sjuksköterskor för omläggning av sår, blodtryckskontroller, hudutslag, injektioner, suturtagning, inkontinenshjälpmedel.

Besöket är kostnadsfritt.