Distriktssköterska

Hos oss arbetar distriktssköterskorna

  • Christina Andersson
  • Marina Nilsson
  • Lena Sundgren
  • Alexandra Nilsson
  • Caroline Pålsson
  • Marie Eriksson

Telefon

044 - 20 91 30. När vi ringer dig tänk på att vi ringer från skyddat nummer.

Bokad mottagning

För- och eftermiddagar efter tidsbeställning.

Du kan besöka våra sjuksköterskor för omläggning av sår, blodtryckskontroller, hudutslag, injektioner, suturtagning, inkontinenshjälpmedel.

Besöket är kostnadsfritt.